Glavni koordinator: dr Jasmina Grbović Novaković

Programski odbor je savetodavno telo direktora Instituta „Vinča“, koje radi na uobličavanju Programa rada u 2020. godini, kao i formiranju Programa rada Instituta u narednih deset godina.
U informacijama o koordinatorima programa istraživanja i rukovodiocima tema istraživanja istraživači mogu videti dužnosti, obaveze i odgovornosti koordinatora programa i rukovodilaca tema.

 

Koordinatori programa:
PROGRAM 1. NOVI MATERIJALI I NANO NAUKE – dr Branko Matović, NSV i dr Zoran Ivić, NSV
PROGRAM 2. ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLjE - dr Ivana Smičiklas, NSV i dr Aleksandra Stanković, NSV
PROGRAM 3. ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOSTT – dr Srđan Belošević, NSV i dr Jasmina Grbović Novaković, NSV
PROGRAM 4. NUKLEARNA, FIZIKA ČESTICA I TEORIJA GRAVITACIJE – dr Ivanka Božović-Jelisavčić, NSV
PROGRAM 5. NUKLEARNE I AKCELERATORSKE TEHNOLOGIJE – dr Sanja Vranješ-Đurić, NSV i dr Petar Beličev, NSV

 

 

1. INFORMACIJA O DUŽNOSTIMA KOORDINATORA PROGRAMA ISTRAŽIVANJA U 2020. GODINI

2. INFORMACIJA O DUŽNOSTIMA RUKOVODILACA TEMA 2020. GODINI

 

INSTITUT IZVEŠTAJ 2011-19 Prilog I

POSLOVNIK O RADU PROGRAMSKOG SAVETA