Institut za nuklearne nauke Vinča
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Osnovan 1948. godine
kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama - fizici, hemiji i biologiji
Danas je Vinča multidisciplinarni naučni institut
koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina
Danas je u Institutu zaposleno preko 300 doktora nauka i preko 200 doktoranada
koji rade na preko stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata kao i u međunarodnim naučnoistraživačkim kolaboracijama u kojima je Republika Srbija član
Acronym / code: 33018
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet istraživanja obuhvata razvoj i unapređenje sopstvenih matematičkih modela i softverskih alata za predviđanje procesa u ložištu i parnom kotlu sa sagorevanjem ugljenog praha, numeričku analizu procesa u ložištu i rada parnog kotla sa stanovišta emisije i energetske efikasnosti, optimizaciju geometrije rotacionog zagrejača vazduha u cilju povećanja stepena korisnosti kotla i ispitivanje njegovog uticaja na pogonsku situaciju u ložištu. Kao rezultat istraživanja očekuje se sledeće: nova, unapređena verzija sopstvenog softverskog alata za simulaciju procesa u ložištu za ugljeni prah (sa novim i usavršenim podmodelima pojedinačnih pojava i procesa, kao što su turbulencija, razmena toplote zračenjem, formiranje i destrukcija azotnih i sumpornih oksida i zaprljanje isparivačkih površina), ispitivanje mogućnosti i optimizacija mera za smanjenje sadržaja oksida azota i sumpora u ložištu energetskog parnog kotla sa sagorevanjem ugljenog praha modifikacijom procesa u ložištu, uz istovremeno očuvanje, ili poboljšanje efikasnosti rada kotla, novi softverski alat za termički i hidraulički proračun parnog kotla u cilju provere sigurnosti rada kotla nakon primenjenih mera u ložištu, novi softverski alat za proračun izlazne grejne površine energetskog parnog kotla - rotacionog zagrejača vazduha i povećanje energetske efikasnosti rotacionog zagrejača vazduha, vodeći računa o njegovom uticaju na energetsku i ekološku efikasnost procesa u ložištu.

FEATURED

izdvajamo1
The Research Instruments
 

the list of research instruments

find more

izdvajamo2
Projects with Industry
 

Services and acreditation

find more

izdvajamo3
Science
 

The list of resarch projects

find more

vincin horizont nagrada
Call VINCA'S HORIZON
 

Programme for Research and Technological Development
"Improving the Research Potential of Vinca Institute"

find more