• Project code: 35029
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Projekat je fokusiran na eksperimentalno ispitivanje velikog broja faktora, koji utiču na radnu sposobnost, pouzdanost i energetsku efikasnost mašinskih sistema. Projekat obuhvata: Razvoj metodologija za ocenu integriteta mašinskih delova na mestima koncentracije napona pod dejstvom zamornih opterećenja. Planiran je i razvoj algoritama za predviđanje i praćenje ponašanja mašinskih delova i sklopova, sa aspekta pojedinih fenomena koji dovode do otkaza. Koncipiranje uređaja i metodologija za ispitivanje transportnih valjaka, sa akcentom na identifikaciju uzroka otkaza. Predviđeno je da se eksperimentalnim ispitivanjem utvrdi uticaj opterećenja na radni vek transportnih valjaka i uticaj radnih uslova na radni vek njihovog uležištenja. Eksperimentalno istraživanje i razvoj metodologija za povećanje radne sposobnosti i pouzdanosti zupčastih prenosnika snage, sa posebnim osvrtom na određivanje stepena iskorišćenja. Razvoj metodologija za povećanje radne sposobnosti, pouzdanosti i energetske efikasnosti kotrljajnih ležaja. Razvojem matematičkog modela će biti procenjen intenzitet habanja, na osnovu poznatih geometrijskih karakteristika i radnih uslova. Pri ispitivanju će biti simulirani uslovi intenzivnog habanja koji odgovaraju ekstremnim radnim uslovima. Razvoj metodologija ispitivanja i provere radne sposobnosti, pouzdanosti i energetske efikasnosti kardanskih spojnica. Istraživanjima će biti obuhvaćena analiza uticaja više faktora na njihovu radnu sposobnost.

Laboratories on the Project