• Project code: 33036
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predloženi projekat je prilagođen Evropskoj platformi za vetar za period 2008-2030 god. Ovom platformom, predviđen je ambiciozna dugoročna vizija od 3% nepouzdanosti. Današnje tehnike se moraju unaprediti, tako da se za koordinate bilo koje vetroelektrane ( ravan teren, kompleksan planinski teren, more, ili regioni koji su pokriveni velikim brojem merenja ili pak gde merenja uopšte ne postoje) predikcije svedu na neizvesnost manju od 3%. U prioritetu „uslovi projektovanja”, istaknute su karakteristike vetra koje dominantno utiču na konstrukciju turbina. Zato su predmeti istraživanja definisani kako bi se mogućilo precizno određivanje aerodinamičkog opterećenja turbina i dugoročna predikcija proizvodnje električne energije. Današnje tehnike su neadekvatne, pogotovo ako je u pitanju kompleksan teren koji uključuje složenu orografiju, šume i kombinaciju i jednog i drugog. Identifikovani su sledeći istraživački prioriteti: (1) Potrebna su mnogo kompletnija merenja kako bi se unapredio kvalitet podataka, pogotovo na kompleksnim terenima, (2) Napredniji modeli turbulencije za određivanje potencijala vetra, (3) Nove merne tehnike bazirane na prostorno i vremenski višestrukim merenjima na jednoj lokaciji na visinama preko 100m. Glavni rezultat projekta biće projektovan, proizveden i testiran meteo stub visine 100m sa setom senzora koji će omogućiti merenje sve tri komponente brzine vetra i temperatursku razliku na vrhu i u podnožju stuba radi karakterizacije uslova turbulentne stabilnosti atmosfere.