• Project code: 171009
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet istraživanja su jako korelisani sistemi koji se pojavljuju u fizici kondenzovane materije i biofizici. Radi se o novim familijama materijala, kao što su VTSP materijali, frustrirani magnetni sistemi, magnetni poluprovodnici, provodni polimeri, biološki makromolekuli i sl. Zajedničko za ove materijale jeste složena struktura, slojevitost, niska dimenzionalnost, veoma specifične magnetne, transportne i druge osobine. Ova istraživanja treba da doprinesu potpunijem razumevanju magnetnih svojstava aktuelnih VTSP materijala kao i da se stekne jasnija slika uticaja spinskih kvantih fluktuacija i različitih tipova geometrija na magnetna svojstva niskodimenzionalnih antiferomagnetnih sistema. U slučaju frustriranih magnetnih sistema treba da se razjasni značaj međuslojne izmenske interakcije na kritična svojstva. Biće analizirane elementarne ekscitacije feromagnetnih poluprovodnih tankih filmova i multilejera i ispitana njihova termodinamička svojstva. Istraživanja iz domena meke materije se odnose na fizičke aspekte dinamike nekih od bazičnih funkcionalnih molekula žive ćelije, kao što su mikrotubule, motor proteini (kinezin i miozin) DNK, RNK i RNK polimeraza. Biće izučavane njihove funkcionalne konformacije koje su inherentno nelinearne. Slediće zatim analiziranje tokova jonskih struja duž mikrotubula, kao i elektronske struje duž homogenih i nehomogenih lanaca DNK i drugih kvazi 1d materijala.