Department of Physical Chemistry

Organizational unit number: 050

phone: +381 11 6453 967; +381 11 3408 868; +381 64 000 90 24
e-mail: L.050@vin.bg.ac.rs , office.050@vin.bg.ac.rs
Head of Department: Dr. Miloš Momčilović
website: http://www.laboratorija050.wixsite.com/laboratorija050

About Department

o lab050

Department of Physical Chemistry was founded at the same time as the Vinca Institute, in 1948., and got the first
separate building (as Physical Chemistry Laboratory) in 1950. Its first Head of Department was academician Pavle Savić, the founder of the Institute. This department was the parent of all other departments of the Institute dealing with chemistry, physical chemistry and materials science, which branched from it with the development of specialised research areas. Following its origins and accumulated knowledge, the Department is nowadays involved in developing and using specific analytical chemistry methods (mass spectrometry, optical and laser spectroscopy, chromotography, bioanalytics).

Since 2015 Department of Physical Chemistry has been certified by SGS, Zurich, Swittzerland for its quality system management according to the SRPS ISO 9001:2008 standard, certificate no. CH15/0419. The certificate was obtained for research and development in the field of physical chemistry and services in investigations and consulting in applied physical chemistry. The Department has established and maintains the management system in compliance with the requirements of the SRPS ISO/IEC 17025:2006 standard in the field of analytical chemistry examinations of building materials, waste, waste water, soil, air, packaging and metal materials, and biological (biochemical) examination.


 

Laboratory Employees

Projects in the Laboratory: Bazična i kliničko-farmakološka istraživanja mehanizama dejstva i interakcija lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemuBehaviour of ICE reactor Materials under High Temperatures and High Energy Fluxes Obtained by medium/High-Intensity Pulsed LasersChemical On-Line CompoSition and Source Apportionment of fine aerosoL- COLOSSALDANOMICS, Danomika DS 052 Efekti dejstva laserskog zračenja i plazme na savremene materijale pri njihovoj sintezi, modifikaciji i analiziEfficient use of resources in energy converting applications EURECA-635FUNCFOOD - Impact of agents with potential use in functional foods on biomarkers for induction of age related diseasesFizika i hemija sa jonskim snopovimaFunkcionalni, funkcionalizovani i usavršeni nano materijaliGenerisanje i karakterizacija nanofotonskih funkcionalnih struktura u biomedicini i informaticiHemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za primenu u medicini i inženjerstvu tkivaHromozomski prekidi kod različitih komplemetacionih grupa Fankonijeve anemijeInhibitori acetiholinesteraze – biofizički pristup proučavanja mehanizama delovanja koji zavise od membraneIspitivanje i verifikacija metoda za multidisciplinarne forenzičke analize u funkciji neproliferacije oružja za masovno uništenjeIspitivanje mehanizma reakcija kompleksa jona prelaznih metala sa biološki značajnim molekulimaIstraživanja interakcija enzima sa toksičnim i farmakološki aktivnim molekulimaIstraživanje intermetalika i poluprovodnika i moguća primena u obnovljivim izvorima energijeLitijum-jon baterije i gorivne ćelije-istraživanje i razvojMonitoring, mapiranje i alati za procenu ekspozicije na izabrane zagađivače vazduha u Sloveniji i SrbijiNATO SPS project G5526: EXTRAS-Explosive Trace Detection for STANDEXNanobiosensor for organophosphate pesticides (OPs) determination in waterNanoscale Radiation Engineering of Advanced Materials for Potential Biomedical ApplicationsNove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenjaPolioksometalati kao potencijalni lekovi protiv kancera i Alchajmerove bolesti: promena aktivnosti Na+, K+, ATPaze i scetihonestaze Prevention of oral lesions caused by smokeless tobacco Projekat mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u visokom obrazovanjuRadiation Curing of Composites for Enhancing their Feature and Utility in Healthcare and IndustryRadiosenzitivnost humanog genomaSinteza i modifikacija nanostruktura generisanih laserskim zračenjimaSinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne stredine i biomedicineTeorijski i eksperimentalni razvoj novih senzora za detekciju organofosfata na bazi grafenskih kompozitnih materijala Unapređenje analitičkih karakteristika spektroskopije laserski indukovane plazme (LIBS) deponovanjem metalnih nanočestica na površini uzoraka Unapređenje industrijskog postrojenja sa fluidizovanim slojem u okviru razvoja tehnologije za energetski efikasno i ekološki opravdano sagorevanje različitih otpadnih materija u fluidizacionom ložištuVodonična energija - razvoj novih materijala: elektrolitičko dobijanje vodonika, vodonične gorivne ćelije, izotopski efekti