Milica Pošarac Marković, Naučni saradnik

milicap@vinca.rs
telefon 011/3408-545

Soba: Lab 170, zgrada br. 14, soba br. 6

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: Sinteza i karakterizacija keramičkih kompozitnih materijala, sinteza i karakterizacija nano materijala.

Keywords: Synthesis and characterization of ceramic composite materials,  synthesis and characterization of nanomaterials.