Nataša Jović, Naučni saradnik

natasaj@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-716, 011/8065-828

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije