Dragana Nikolić, Naučni saradnik

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale