Paul Harrison, Stranac

Projekti na kojima je istraživač angažovan