Dalibor Čevizović, Viši naučni saradnik

cevizd@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-722, 011/2442-611

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije

Projekti na kojima je istraživač angažovan