Miloš Škorić, Naučni savetnik

skoric@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-746, 011/2455-272

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan