Slobodan Zdravković, Naučni savetnik

szdjidji@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-524

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan