Đorđe Antonijević, Viši naučni saradnik

antonijevic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-664

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan