Jelena Potočnik, Naučni saradnik

jpotocnik@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-890

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan