Branka Kaluđerović, Naučni savetnik

branka@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-448

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje

Projekti na kojima je istraživač angažovan