Vladimir Dodevski, Naučni saradnik

vladimir@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-730

Soba: Lab 170, zgrada br. 14, soba br. 33

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

 

Ključne reči: biomasa, aktivni ugljenični materijali, piroliza, hidrotermalna karonizacija.

Keywords: biomass, active carbon materials, pyrolysis, hydrothermal carbonization.

Projekti na kojima je istraživač angažovan