Maja Popović, Viši naučni saradnik

majap@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-699

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan