Mariana Seke, Istraživač saradnik

marianaseke@yahoo.com

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Projekti na kojima je istraživač angažovan