Mioljub Nešić, Naučni saradnik

mioljub.nesic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-363

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan