Nataša Bibić, Naučni savetnik

natasabi@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-388

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan