Nenad Bundaleski, Naučni savetnik

nenadbun@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-394

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan