Tijana Bojić, Naučni savetnik

tijanabojic@vin.bg.ac.rs

telefon 011/3408-242

Soba: Lab 080, zgrada br. 54, II sprat

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Curriculum Vitae:  Serbian cv icone

                                    English  cv icone

 

Ključne reči: Autonomni nervni sistem, prenamena lekova, varijabilitet srčane frekvencije, kardiopulmonalno kuplovanje, disautonomije, neurofiziologija spavanja, stanja svesti, tinitus, integrativna fiziologija.

Keywords: Autonomic nervous system, drug repurposing, heart rate variability, cardiopulmonary coupling, dysautonomias, neurophysiology of sleep, consciousness, tinnitus, integrative physiology.