Đuro Čokeša, Stručni savetnik

cokesadj@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-571, 011/3408-645

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje