Marija Egerić, Istraživač saradnik


Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale