Blagoje Murganić, Istraživač pripravnik

blagoje@vinca.rs

telefon: 011/3408-402

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Projekti na kojima je istraživač angažovan