Milan Stefanović, Istraživač pripravnik

milanst@vin.bg.ac.rs

telefon: 011/3408-404

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Projekti na kojima je istraživač angažovan