Nikola Kokanov, Istraživač pripravnik

nikola.kokanov@vin.bg.ac.rs

telefon: 011/3408-603

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Projekti na kojima je istraživač angažovan