Kristina Popić, Istraživač pripravnik

kristina.popic@vin.bg.ac.rs

telefon: 011/3408-318

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Curriculum Vitae:   Serbian   cv icone

                                     

 

Projekti na kojima je istraživač angažovan