Aleksandra Mišović, Istraživač pripravnik

email@vinca.bg.ac.rs
telefon

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku