Irina Kandić, Istraživač pripravnik


email@vinca.bg.ac.rs
telefon

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale