Damir Devetak, Istraživač saradnik

ddevetak@gmail.com
telefon 011/3408-186

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku