Milka Čizmović, Istraživač saradnik

milicac@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-562

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan