Dragana Jordanov, Naučni saradnik

djordano@vin.bg.ac.rs

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale