Jovana Ružić, Naučni saradnik

jruzic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-545

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale