Višeslava Rajković, Naučni savetnik

visnja@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-864

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale