Bojana Ćetenović, Naučni saradnik

bcetenovic@vin.bg.ac.rs

Soba: Lab 050

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: biomaterijali, matične ćelije, biokompatibilnost.

Keywords: biomaterials, stem cells, biocompatibility.