Božana Čolović, Viši naučni saradnik

bozana@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-664

Soba: Lab 040, zgrada br. 40

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: biomaterijali, inženjerstvo koštanog tkiva, dentalni materijali, bioaktivne prevlake.

Keywords: biomaterials, bone tissue engineering, dental materials, bioactive coatings.