Edin Suljovrujić, Naučni savetnik

edin@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-307, 011/3408-607

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku