Maja Mićić, Naučni saradnik

majamicic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-307, 011/3408-272

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku