Jelena Filipović, Istraživač saradnik

filipovicjelena@gmail.com
telefon 011/3408-367

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku