Ana Božović, Naučni saradnik

anapavlovic@gmail.com
telefon 011/3408-603, 011/3408-686

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Projekti na kojima je istraživač angažovan