Bojana Kožik, Istraživač pripravnik

bojana86@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-603

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Projekti na kojima je istraživač angažovan