Lidija Todorović, Naučni saradnik

lidijat@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-712

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Projekti na kojima je istraživač angažovan