Nina Petrović, Naučni saradnik

dragoninspiration@yahoo.com
telefon 011/3408-402

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku