Snežana Jovanović-Ćupić, Naučni saradnik

cupic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-603

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku