Brankica Spasojević-Dimitrijeva, Istraživač saradnik


Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Projekti na kojima je istraživač angažovan