Ivan Jovanović, Naučni saradnik

ivanj@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-404

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku