Jelena Milićević, Naučni saradnik

jdjordjevic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-442

Soba: Lab 010

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za bioinformatiku i računarsku hemiju

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: voltametrija, pesticidi, membranska ekstrakcija, separaciona hemija.

Keywords: voltammetry, pesticides, membrane extraction, separation chemistry.

Projekti na kojima je istraživač angažovan