Boško Bojović, Viši naučni saradnik

bosko@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-437

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku